Doctor Gee

ศาสตร์ศัลยกรรมแห่งความงามเปรียบเสมือนผลงานศิลปะอีกหนึ่ง
แขนงที่ต้องผสานองค์ความรู้ผนวกกับความชำนาญทางศิลป์
ควบคู่กัน จึงสรรสร้างความงามให้ดูดีเป็นธรรมชาติ


“สวยได้แต่ต้องปลอดภัย หากมีปัญหาต้องแก้ไขได้”

คือหัวใจสำคัญที่ทาง Doctor Gee ของเรายึดมั่น เพื่อให้คุณได้รับ การบริการอย่างดีที่สุด Doctor Gee นำทีมโดยคุณหมอจี พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง พร้อมรับ คำปรึกษาและมอบความงาม เพื่อให้เป็นคุณที่สวยขึ้นในแบบของคุณ

นพ.อนนท์ ชยสดมภ์ (หมอจี)

ศัลแพทย์เฉพาะทางตกแต่งและเสริมสร้างที่มีประสบการณ์ ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งมากว่า 10 ปี มีเคสมาแล้วมากมาย ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ คุณหมอจียังเป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ ตกแต่งแห่งประเทศไทย (Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand) โดดเด่นด้านการทำศัลยกรรมจมูกให้ทรงจมูก ดูโด่งสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

นพ.อนนท์ ชยสดมภ์
(หมอจี)

ศัลแพทย์เฉพาะทางตกแต่งและเสริมสร้างที่มีประสบการณ์ ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งมากว่า 10 ปี มีเคสมาแล้วมากมาย ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ คุณหมอจียังเป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ ตกแต่งแห่งประเทศไทย (Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand) โดดเด่นด้านการทำศัลยกรรมจมูกให้ทรงจมูก ดูโด่งสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

เหตุผลหลักที่คุณรู้จักแล้วจะเลือก Doctor Gee

วิเคราะห์ใบหน้าอย่างละเอียด เพื่อเน้นความสวย โดดเด่น ให้คุณเป็นคนที่สวยขึ้นอย่างปลอดภัย

เชี่ยวชาญการปรับรูปหน้าและรูปร่าง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

เน้นการดูแลหลังศัลยกรรม หากคุณมีปัญหาทางเราพร้อมดูแล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

วัสดุที่ใช้เป็นเกรดทางการแพทย์คุณภาพสูงและถูกคัดสรรอย่างดี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เน้นความสะอาด ปลอดภัย เป็นหลัก

ปรึกษาแพทย์ฟรี พร้อมไขทุกข้อสงสัยเพื่อตอบปัญหาอย่างตรงจุด และคลายความกังวลในทุกเรื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่เร่งรัด